Navigácia

Obsah

Späť

Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Slovenská Ľupča v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Slovenská Ľupča, ktorá sa uskutoční: dňa 21. marca 2017 o 15.00 hod. v budove Obecného úradu Obce Slovenská Ľupča.

Príloha:   tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 1. 2017

Späť