Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie o umiestnení stavby "IBV Pod Hradom - Inžinierske siete SĽ"

Príloha:    rozhodnutie + situácia

Vyvesené: 1. 2. 2018

Späť