Navigácia

Obsah

Späť

Program odpadového hospodárstva Obce Slovenská Ľupča na roky 2016 -2020, stanovisko Okresného úradu odboru SoŽP, Banská Bystrica , uznesenie Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča

Program odpadového hospodárstva Obce Slovenská Ľupča na roky 2016-2020, stanovisko Okresného úradu odboru SoŽP, Banská Bystrica , uznesenie Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča

Scan POH.pdf (8.89 MB)

Scan dokumenty k POH.pdf (523.18 kB)

Vyvesené: 20. 6. 2019

Zodpovedá: Miroslava Oravcová

Späť