Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Obec Slovenská Ľupča , ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení podľa neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 19b citovaného zákona oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY "ZÁHRADNÁ ULICA, SLOVENSKÁ ĽUPČA"

 

Podrobnosti v prílohe

 

Príloha:   tu ku stiahnutiu
 

Vyvesené: 26. 9. 2017

Späť