Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Slovenská Ľupča ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti,...

viď dokument výrub drevín [docx] (16.4 kB)

Vyvesené: 3. 3. 2020

Zodpovedá: Oravcová Miroslava

Späť