Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Oznámenie o začatí konania  na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny

výrub drevín - oznam internet.pdf (98.82 kB)

Vyvesené: 30. 10. 2020

Zodpovedá: Miroslava Oravcová

Späť