Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 25/2019

Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu

Výzva na odstránenie  a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia a to v rozsahu podľa   § 43 Zákona o energetike.

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 10. 1. 2019

Zodpovedá: Miroslava Oravcová

Späť