Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Príloha:   informácie voľby 2018

Vyvesené: 10. 7. 2018

Späť