Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o strategickom dokumente UPN mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 5

Vyvesené: 4. 12. 2019

Zodpovedá: Lívia Gondová

Späť