Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Henrich Havran

Obec Slovenská Ľupča vykonáva doručenie písomnej zásielky verejnou vyhláškou

Adresát písomnosti: Henrich Havran 
Miesto uloženia: Obecný úrad
Sekretariát starostu obce / prízemie
Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča

 

Príloha:   tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 6. 4. 2017

Späť