Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Bukovec

Obec Slovenská Ľupča vykonáva doručenie písomnej zásielky verejnou vyhláškou

Adresát písomnosti: Boris Bukovec nar. 1966 Slovenská Ľupča
Miesto uloženia: Obecný úrad
Sekretariát starostu obce / prízemie
Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča

 

Príloha: tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 11. 4. 2017

Späť