Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Anna Pufflerová

Obec Slovenská Ľupča vykonáva doručenie písomnej zásielky verejnou vyhláškou

Adresát písomnosti: Anna Pufflerová nar. 1959 Slovenská Ľupča
Miesto uloženia: Obecný úrad, sekretariát starostu obce / prízemie
Námestie SNP 13. 976 13 SlovenskéÍ Ľupča

 

Príloha: tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 13. 4. 2017

Späť