Navigácia

Obsah

Späť

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu

Scan zver.zámeru.pdf (975.36 kB)

Vyvesené: 29. 7. 2020

Zodpovedá: Miroslava Oravcová

Späť