Navigácia

Obsah

Späť

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb.. o majetku obcí, v platnom znení zámer previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb.. o majetku obcí, v platnom znení zámer previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadateľom je NDS a.s. Bratislava.

OSL - NDS - zámer - osobitný zreteľ.pdf (186.52 kB)

Vyvesené: 27. 7. 2020

Zodpovedá: Miroslava Oravcová

Späť