Navigácia

Obsah

Späť

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§ 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§ 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu, vopred určenému záujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Scan zver.zámeru nájom.pdf (985.78 kB)

Vyvesené: 24. 9. 2020

Zodpovedá: Miroslava Oravcová

Späť