Navigácia

Obsah

Späť

návrh VZN 5/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobbnosti obce Slovenská Ľupča

Vyvesené: 11. 6. 2019

Späť