Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 356/2019/ŠA

Mgr.Vladimír Homola a manž.Ing.Jaroslava-oznámenie o začatí vodoprávneho konania na stavbu"Vŕtaná studňa k rekreačnému domu

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na stavbu"Vŕtaná studňa k rekreačnému domu" na pozemku apr.C KN č.2700/56,2700/166 v k.ú.Slovenská Ľupča    tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 25. 3. 2019

Zodpovedá: Mgr.Šišková Anna

Späť