Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Informácie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Voľby do Európskeho parlamentu08.02.2019
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2019 - 202505.02.2019
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie29.01.2019
Oznámenie o výrube porastov podľa § 43 Zákona o energetikeE24.01.201925.01.2022
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 201916.01.2019
Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu10.01.2019
Výsledok výberového konania na riaditeľa ZUŠ27.11.2018
Potvrdenie o  informovaní občanov o UPN Zmeny a doplnky č. 402.11.2018
Výzva na predloženie ponúk na " Výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“ v  ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča31.10.2018
Výzva na predloženie ponúk na športový tovar a výbavu pre „ Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež“ v  ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča31.10.2018
Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu23.10.2018
Zverejnenie informácie- Oznámenie o zámere vyhlásenia chráneného stromu "Korvínova lipa"23.10.2018
Zámer predať nehnuteľný majetok obce - MV SR05.10.2018
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel' Základnej umeleckej školy02.10.2018
Zverejnenie informácie - Oznámenie o zámere vyhlásenia chránených stromov "Duby pri zámku v Slovenskej Ľupči28.09.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - informácie07.08.2018
Zmena navrhovanej činnosti - Výroba produktu Ecobiol24.07.2018
Oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 201810.07.2018
Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu18.01.2018
Oznámenie o príprave strategického dokumentu14.12.2017
Zámer predať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa27.11.2017
Zámer - prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa23.11.2017
Zámer - prenechať majetok obce do nájmu - priestory v budove č. 43123.11.2017
Zámer - prenechať majetok obce do nájmu23.11.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky09.11.2017
Zámer - predaj/zámena majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa16.10.2017
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie26.09.2017
Voľby do VÚC - Zoznam zaregistrovaných kandidátov26.09.2017
Voľby VÚC 201707.09.2017
Upovedomenie o začatí exekúcie - Peter Škrváň06.06.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Ján Bukovec01.06.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Vladimír Škrváň23.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Igor Kollár23.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Vyskočil21.05.2017
Zámer - predaj majetku obce18.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Milan Bartoš16.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Alica Majerová16.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Henrich Havran16.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Imrich Adamovič06.04.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Michal Krejcar04.04.2017
Zámer - predaj majetku obce31.03.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Sumega30.03.2017
Zverejnenie informácie - zámer30.03.2017
Voľba hlavného kontrolóra obce30.01.2017
Výberové konanie17.01.2017
Obchodná verejná súťaž16.01.2017

Verejná vyhláška

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šára20.02.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Danka Lakomčíková20.02.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran20.02.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Tlapáková Monika30.01.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Jozef Aust18.12.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi20.11.2018
Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2018-návrh-Zmeny a Doplnky č.316.11.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi13.11.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Pavel Dobrota05.11.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran31.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran31.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi19.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Tlapáková Monika19.10.2018
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Havran Vladimír19.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Mgr. Dana Šemrová09.10.2018
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Roman Havran09.10.2018
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šára09.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi09.10.2018
Verejná vyhláška o začatí konania o dodatočnom povolení stavby10.09.2018
Verejná vyhláška oznámenie o začatí vodoprávneho konania10.09.2018
Rozhodnutie o umiestnení stavby "IBV Pod Hradom - Inžinierske siete SĽ"01.02.2018
Oznámenie prerokovania zadania pre spracovanie ÚPZ27.11.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Anna Pufflerová12.06.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Marek Šara06.06.2017
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Henrich Havran01.06.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Henrich Havran29.05.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Roman Havran29.05.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - LC Energy BB s.r.o.11.05.2017
Rozhodnutie - Kmeťová - rekonštrukcia závlah02.05.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Anna Pufflerová13.04.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Bukovec11.04.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Henrich Havran06.04.2017
Oznámenie o začatí územného konania28.03.2017
Stavebné povolenie02.01.2017