Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Informácie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o aplikácii biokompostu 18.10.2019
oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 09.10.2019
oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 30.09.2019
ZÁSADY podávania, preverovania a evidovania oznámení, týkajúcich sa protispoločenskej činnosti 15.08.2019
Zverejnenie informácie 09.07.2019
Zverejnenie informácie 09.07.2019
Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu 04.07.2019
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce 26.06.2019
pozvánka na OZ 27.6.2019 21.06.2019
Program odpadového hospodárstva Obce Slovenská Ľupča na roky 2016 -2020, stanovisko Okresného úradu odboru SoŽP, Banská Bystrica , uznesenie Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča 20.06.2019
oznámenie o výsledku výberového konania na riaditeľa ZŠ Sama Cambela 19.06.2019
NÁVRH ZÁVEREČNÝ ÚČET obce Slovenská Ľupča 12.06.2019
návrh VZN 5/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobbnosti obce Slovenská Ľupča 11.06.2019
oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 29.05.2019
Informovanie verejnosti 17.05.2019
Výzva a upozornenie Okresného úradu o základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu. 16.05.2019
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Slovenská Ľupča 06.05.2019
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce 03.05.2019
Informácia verejnosti-oznámenie o strategickom dokumente Územný plán mesta B.Bystrica,Zmeny a doplnky č.5 01.04.2019
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti ,,I/66 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča (R1), rekonštrukcia" 21.03.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 08.02.2019
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2025 05.02.2019
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 29.01.2019
Oznámenie o výrube porastov podľa § 43 Zákona o energetike E 24.01.2019 25.01.2022
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 16.01.2019
Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu 10.01.2019
Výsledok výberového konania na riaditeľa ZUŠ 27.11.2018
Potvrdenie o informovaní občanov o UPN Zmeny a doplnky č. 4 02.11.2018
Výzva na predloženie ponúk na " Výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“ v ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča 31.10.2018
Výzva na predloženie ponúk na športový tovar a výbavu pre „ Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež“ v ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča 31.10.2018
Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu 23.10.2018
Zverejnenie informácie- Oznámenie o zámere vyhlásenia chráneného stromu "Korvínova lipa" 23.10.2018
Zámer predať nehnuteľný majetok obce - MV SR 05.10.2018
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel' Základnej umeleckej školy 02.10.2018
Zverejnenie informácie - Oznámenie o zámere vyhlásenia chránených stromov "Duby pri zámku v Slovenskej Ľupči 28.09.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - informácie 07.08.2018
Zmena navrhovanej činnosti - Výroba produktu Ecobiol 24.07.2018
Oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 10.07.2018
Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu 18.01.2018
Oznámenie o príprave strategického dokumentu 14.12.2017
Zámer predať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa 27.11.2017
Zámer - prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa 23.11.2017
Zámer - prenechať majetok obce do nájmu - priestory v budove č. 431 23.11.2017
Zámer - prenechať majetok obce do nájmu 23.11.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky 09.11.2017
Zámer - predaj/zámena majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 16.10.2017
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie 26.09.2017
Voľby do VÚC - Zoznam zaregistrovaných kandidátov 26.09.2017
Voľby VÚC 2017 07.09.2017
Upovedomenie o začatí exekúcie - Peter Škrváň 06.06.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Ján Bukovec 01.06.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Vladimír Škrváň 23.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Igor Kollár 23.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Vyskočil 21.05.2017
Zámer - predaj majetku obce 18.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Milan Bartoš 16.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Alica Majerová 16.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Henrich Havran 16.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Imrich Adamovič 06.04.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Michal Krejcar 04.04.2017
Zámer - predaj majetku obce 31.03.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Sumega 30.03.2017
Zverejnenie informácie - zámer 30.03.2017
Voľba hlavného kontrolóra obce 30.01.2017
Výberové konanie 17.01.2017
Obchodná verejná súťaž 16.01.2017

Verejná vyhláška

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
verejná vyhláška o uložení písomnosti Roman Havran 01.10.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Ivan Mačkovič 01.10.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Peter John Peach 24.09.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Greško 11.09.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Roman Vešelényi 28.08.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti František Latinák 28.08.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Roman Švajka 28.08.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Greško 28.08.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Tlapáková Monika 28.08.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šara 27.08.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi 27.08.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Ivan Adamovič 14.08.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Anna Pufflerová 24.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Vladimír Škrváň 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Marian Lupták 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Petra Adamovičová 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Ján Folwareczný 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Vladimír Havran 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Ján Bukovec 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Jozef Aust 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Imrich Adamovič 19.07.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šára 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Dušan Viktor Mlčoch 19.07.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Boris Bukovec 25.06.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Anna Mačkovičová 25.06.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran 19.06.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Anna Pufflerová 07.06.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Boris Bukovec 15.05.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šára 06.05.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Tlapáková Monika 30.04.2019
Stavebné povolenie na vodnú stavbu"Vŕtana studňa na získanie vody pre zásobovanie rekreačného domu 26.04.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Danka Lakomčíková 17.04.2019
verejná vyhláška o dražbe nehnuteľnosti 15.04.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Boris Bukovec 05.04.2019
Mgr.Vladimír Homola a manž.Ing.Jaroslava-oznámenie o začatí vodoprávneho konania na stavbu"Vŕtaná studňa k rekreačnému domu 25.03.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Tlapáková Monika 22.03.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šára 20.02.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Danka Lakomčíková 20.02.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran 20.02.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Tlapáková Monika 30.01.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Jozef Aust 18.12.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi 20.11.2018
Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2018-návrh-Zmeny a Doplnky č.3 16.11.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi 13.11.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Pavel Dobrota 05.11.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran 31.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran 31.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi 19.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Tlapáková Monika 19.10.2018
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Havran Vladimír 19.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Mgr. Dana Šemrová 09.10.2018
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Roman Havran 09.10.2018
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šára 09.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi 09.10.2018
Verejná vyhláška o začatí konania o dodatočnom povolení stavby 10.09.2018
Verejná vyhláška oznámenie o začatí vodoprávneho konania 10.09.2018
Rozhodnutie o umiestnení stavby "IBV Pod Hradom - Inžinierske siete SĽ" 01.02.2018
Oznámenie prerokovania zadania pre spracovanie ÚPZ 27.11.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Anna Pufflerová 12.06.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Marek Šara 06.06.2017
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Henrich Havran 01.06.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Henrich Havran 29.05.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Roman Havran 29.05.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - LC Energy BB s.r.o. 11.05.2017
Rozhodnutie - Kmeťová - rekonštrukcia závlah 02.05.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Anna Pufflerová 13.04.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Bukovec 11.04.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Henrich Havran 06.04.2017
Oznámenie o začatí územného konania 28.03.2017
Stavebné povolenie 02.01.2017