Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Zamestnanci

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Bačová ZuzanaPodnikania a cestovného ruchu - Zapisovateľka
Zamestnanci - dane a poplatky

Telefón: 048/4723233

E-mail: dane@slovenskalupca.sk

Badániková MagdalénaZamestnanci - matrika

Telefón: 048/4723224

E-mail: matrika@slovenskalupca.sk

Blaškovičová Dana, Ing.Zamestnanci - prednostka obecného úradu

Telefón: 048/4723225

Mobil: 0903465130

E-mail: prednostka@slovenskalupca.sk

Gondová LíviaŠkolstva a športu - Zapisovateľka:
Zamestnanci - sekretariát

,048/4723210: 048/4723200

E-mail: sekretariat@slovenskalupca.sk

Gránerová EvaZamestnanci - správca majetku obce, správca trhoviska, cintorín

Telefón: 048/4723216

Mobil: 0903547969

E-mail: spravcamajetku@slovenskalupca.sk

Hlaváč Michal, Mgr.Školstva a športu - Predseda
Zamestnanci - zástupca starostu
Zastupiteľstvo - Poslanec

Mobil: 0905267839

E-mail: michalhlavac@post.sk

Kočíková ŽofiaFinančná - Zapisovateľka
Zamestnanci - finančné oddelenie

Telefón: 048/4723226

Mobil: 0904127861

E-mail: financne@slovenskalupca.sk

Lamper Roland, Mgr.Zamestnanci - starosta

Telefón: 048/4723215

Mobil: 0903940850

E-mail: starosta@slovenskalupca.sk

Oravcová MiroslavaŽivotného prostredia a verejného poriadku - Zapisovateľka
Zamestnanci - oddelenie výstavby a ochrany životného prostredia

Telefón: 048/4723228

Mobil: 0903537476

E-mail: zivotne@slovenskalupca.sk

Potančoková Katarína, Mgr.Zamestnanci - sociálne oddelenie, opatrovateľky

Telefón: 048/4723223

Mobil: 0902611402

E-mail: socialne@slovenskalupca.sk

Stránka