Navigácia

Obsah

BUS (obchod Jenota smer Banska Bystrica)

BUS (obchod Jenota smer Lucatin, Podkonice)

BUS (obchod Kačka smer Banska Bystrica)

BUS (obchod Kačka smer Lucatin, Podkonice)

BUS (Pod hradom smer Banska Bystrica)

BUS (Pod Hradom smer Lucatin)

AUTOBUSOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK PLATNÝ OD 15.12. 2018 - DO 14.12. 2019

PRÍMESTSKÁ DOPRAVA:

Slovenská Ľupča,,rázc.k žel.st. – Banská Bystrica,,AS MHD

04:54x, 04:58x, 05:04x, 05:05x, 05:09x, 05:14a, 05:17a, 05:18a, 05:34x, 05:57x, 06:09x, 06:14x, 06:19x, 06:40xr, 06:48xr, 06:49xr, 07:00x,07:04SO, 07:24x, 07:30x₀₂, 07:39x,07:39x, 07:39xr, 08:05a, 08:22x,08:56x, 09:12a, 09:44, 10:28x, 10:44x, 11:06x, 11:31x, 12:04x, 12:38, 13:05x, 13:21a, 13:28x, 13:44x, 13:57x, 14:05SO, 14:08x, 14:34x, 15:07x, 15:09x, 15:14x, 15:54x, 16:16x, 16:24x, 16:26x, 16:39x, 17:09, 17:26a, 17:29x, 17:29x, 17:50x, 18:00a, 20:50, 21:14x, 22:00xSO,

Slovenská Ľupča,,rázc. – Banská Bystrica,,AS MHD (Brezno)

05:58x₀₁, 06:02x, 06:13a,06:28x, 06:33x, 07:03x, 07:07x₀₁,07:18x, 07:27x, 07:33a, 07:54x, 08:23x, 08:23a, 08:45x, 08:48x, 09:08xSO, 09:34x, 09:53x, 10:25x, 10:28, 11:08x₀₁, 11:25x, 12:03x, 12:33x, 13:08, 13:38x₀₁, 13:59SO, 14:02x,14:38, 14:52x, 15:07x, 15:25x, 15:49x, 16:03x, 16:20x, 16:23, 17:01a, 17:03x, 17:37x, 17:42NE₀₇, 17:47a, 18:02x, 18:38x, 18:38a, 18:56NE₀₇, 19:43, 21:07,

Banská Bystrica,,Roosevelt.nem. – Slovenská Ľupča,,rázc.

07:10x, 07:05a, 08:05x, 08:10x, 09:30x, 11:05x, 11:45x, 12:05x, 14:00x, 15:15x, 15:30x, 18:20a, 19:10x, 19:10a,

Slovenská Ľupča,,rázc. – Banská Bystrica,,Roosevelt.nem.

06:02x, 06:13a, 07:03x, 07:17x, 07:18x, 07:27x, 07:54x, 08:59x, 10:25x, 14:50x, 14:52x, 17:47a, 18:02x, 18:38a

Banská Bystrica,,AS MHD –Slovenská Ľupča,,rázc.k žel.st. Nástupište 01 a 02 

05:15x, 05:20x, 05:30x, 05:30x, 06:00a, 06:05x, 06:15x, 06:20a, 06:30x, 06:35x, 06:40x, 06:45x, 06:50x, 06:55x₀₁, 07:30x, 07:30a, 07:45x, 09:00, 09:15x, 09:35x, 09:45x, 10:15x, 10:50a, 11:00x, 11:15x, 11:30x, 12:00x, 12:20, 13:05x, 13:10x, 13:30x, 13:35SO, 14:00x, 14:20a, 14:30x, 14:30x, 14:35x, 14:40, 14:50x, 15:10x, 15:20x, 15:30x, 15:35x, 16:25xSO, 16:45x, 16:50x, 17:10x, 17:30x, 17:35a, 18:30x, 18:35x, 18:40, 18:45a, 19:15a, 19:20x, 19:45x, 21:25xSO, 22:30x, 22:30,

Banská Bystrica,,AS MHD – Slovenská Ľupča,,rázc. (Brezno) Nástupište 14 a 15

06:15x, 06:25x₀₁, 06:50x, 07:15a, 07:25x, 08:20x,08:25x, 08:50x₀₁, 09:00a, 09:20x, 09:45x,10:00x, 10:00a, 10:30x, 10:40x, 10:55,11:20x, 11:30x, 11:45x₀₁, 11:55x, 12:20SO, 12:25x, 13:10x, 13:30x, 13:35, 14:15x, 14:40x₀₁, 14:55x, 15:15x, 15:32x, 15:40x, 15:50x, 15:50a, 16:45x, 17:10, 17:30x, 17:30a, 18:15x, 18:30NE₀₇, 18:35a, 19:00x, 19:20x, 19:20a, 19:40NE₀₇, 20:05, 22:15,

DIAĽKOVÁ DOPRAVA:

Slovenská Ľupča,,rázc. – Banská Bystrica,,AS MHD

05:15x, 06:02SO, 06:16SO, 06:30PO₀₉, 06:47SO, 06:47NE, 07:17x, 07:30, 08:43SO, 08:45NE, 08:59x, 09:30x, 11:15SOx₁₁, 11:23NE₁₀, 11:58SO, 12.40ŠTPI₀₄, 12.43PI₀₅, 12:43NE₀₇, 14:40NE, 16:57, 17:40NE₀₈, 18.50PI₀₆, 18.52NE₀₃,

Banská Bystrica,,AS MHD – Slovenská Ľupča,,rázc. 05:30PI₀₆, 07:45SO, 11:00PO₀₇, 11:55x, 13:10NE₀₇, 15:05xSO,16:05SO, 16:05NE, 16:10x, 16:20SO, 18:00POŠTPI₀₉, 18:00, 18:15SO,18:45SO, 18:45NE₁₀, 19:15xNE,20:45PI₀₅, 20:45NE₀₇, 21:30SOx₁₁,21:45NE,21:50x,23:20NE, 00:50PO₀₈,

POpremáva v pondelok
SO – premáva v sobotu
a – premáva v sobotu, nedeľu a v štátny sviatok
ŠTpremáva vo štvrtok
NEpremáva v nedeľu
r – spoj pokračuje do zast BB,,Roosevelt.nem.
PIpremáva v piatok
xpremáva v prac.dni
premáva v nedeľu,  v štátom uznaný sviatok
f
₀₁ – nepremáva od 27.12. 2018 do 07.01. 2019, 01.02, od 04.03. do 08.03, od 18.04. do 23.04, od 01.07. do 30.08.2019, 30.10.,31.10. 2019
₀₂ – premáva od 27.12.2018 do 07.01.2019, 01.02., od 04.03. do 08.03., od 18.04. do 23.04.2019, od 01.07. do 30.08.2019, 30.10., 31.10.19
₀₃ – premáva tiež 01.09. 2019, 15.09.2019, 17.11. 2019, nepremáva od 23.12.2018 do 06.01.2019, 21.04.2019, od 01.07.19 do 31.08.2019
₀₄ – nepremáva od 27.12. 2018 do 04.01. 2019, 19.04. 2019, 05.07. 2019, 29.08. 2019 a 01.11. 2019
₀₅ – premáva aj 31.01.2018 a 17.04.2019, nepremáva 28.12.2018, 04.01., 01.02., 08.03., 19.04. 19,od 28.06.2019 do 31.08.2019 a 01.11. 19
₀₆ – premáva 17.04. 2019, 18.04. 2019, 30.10. 2019, 31.10. 2019, nepremáva 19.04. 2019, od 28.06. 2019 do 13.09. 2019 a 01.11. 2019 .
₀₇ – premáva aj 23.04., 01.09., 15.09. a 17.11.19, nepremáva od 23.12.18 do 06.01.2019., 03.03., 21.04., 22.04., od 30.06.2019 do 31.08. 19 .
₀₈ – premáva tiež 22.04. 2019, 23.04. 2019, nepremáva od 23.12. 2018 do 30.12. 2018 a 21.04. 2019
.₀₉ – premáva 24.12. 2018 a 31.12. 2018, od 19.04. 2019 do 22.04. 2019., 05.07. 2019, 29.08. 2019 a 01.11. 2019 
.₁₀ – premáva 26.12. 2018, 06.01. 2019, od 30.06. 2019 do 31.08. 2019, premáva tiež 05.07. 2019, 11.07. 2019 a 12.07. 2019 .
₁₁ – nepremáva od 24.12. do 26.12.2018, 01.01.2019, 19.04.2019, 22.04. 19, 01.05.2019, 08.05. 2019, 05.07. 2019, 29.08. 2019 a 01.11. 19

Viac inform. k autobusovej doprave získate na stránkach www.cp.sk (autobusy/vlaky), www.sadzv.sk (SAD Zvolen) a www.imhd.sk (MHD v SR). Okrem toho informácie taktiež získate aj na telefónom čísle +42148/4145426(info bus AS BB) od 07:00 do 18:00 hod, alebo na celonárodnom non-stop in. čísle 12 111

VLAKOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK PLATNÝ OD 15.12. 2018 - DO 14.12.2019

Slovenská Ľupča – Banská Bystrica Slovenská Ľupča – Brezno

04:56, 05:50x, 06:51, 08:09, 09:11, 11:58, 13:10, 04:31, 06:26, 08:47, 10:48, 12:47,13:59x, 14:51, 16:08x, 15:13, 16:07xNE, 17:16 xSO, 19:08, 21:11, 23:05, 16:52 (zo ZV 16:01), 18:07, 19:04, 20:01x, 20:47, 22:43,

Banská Bystrica – Slovenská Ľupča Brezno – Slovenská Ľupča

04:19,06:13, 08:35, 10:35, 12:33, 13:44x, 14:38, 04:09, 04:54x,05:58, 07:24, 08:03a, 08:16x, 11:08, 12:18, 15:50x, 16:40, 17:47,18:51, 19:49x, 20:35, 22:30 14:18, 15:09xNE, 15:59₀₁,NE, 16:26 xSO, 18:12, 20:24,22:14,

₀₁ – nejde od 30.06. - 01.09
x– premáva v pracov. dni .
a– premáva v so,ne a št.sv.
SO– premáva v sobotu (so).
NE– premáva v nedeľu (ne)

 

 

 

 

Volajte non-stop Kontaktné centrum Železničnej spoločnosti Slovensko a. s. – ŽSSK ® na telefónom čísle 18 188 v prípade potreby informácií o odchodov, príchodov alebo i meškaní vlakových spojoch, či iných podobných žiadaných informácií k železnici. Web: www.slovakrail.sk (ŽSSK)., www.zsr.sk (Železnice slovenskej republiky)., www.cp.sk (Vlaky/ autobusy)., Kontaktné centrum Tel: 18 188 (Info ŽSSK)., 12 111 (Info asistent).