Navigácia

Obsah

VEC: Oznámenie okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru

Typ: ostatné
VEC: Oznámenie 1Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do
pozornosti nasledovné...

Vroku 2018 vzniklo vokrese Banská Bystrica 142 požiarov, ktorych následkom došlo k priamym škodám vo výške 572 455 Eur. V porovnaní s rokom 2017 vzniklo o 6 požiarov menej, ale výška škód bola vyššia o 9 355 Eur. Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšou skupinou požiarov je súkromné vlastníctvo, kde vzniklo 65 požiarov a výška škôd bola 406 140 Eur. V 35 prípadoch sa jednalo o vlastníctvo obchodných spoločností so škodou 150 940 Eur. Ďalej nasleduje nezistené vlastníctvo 30 prípadov so škodou 3 355 Eur. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých, celkovo 35 požiarov, prevádzkovo-technické poruchy celkovo 29 požiarov a úmyselné zapálenie celkovo 22 požiarov. ...

viac v priloženom dokumente.


Príloha

Vytvorené: 6. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2019 12:35
Autor: Jaromír Dubšik