Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 1

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční 13.8.2019 (utorok) v zasadačke Obecného úradu Slovenská Ľupča o 16.00 hod.

Zasadnutie bude nahrávané a zverejnené na Youtube kanáli Slovenská Ľupča celý text

ostatné | 8. 8. 2019 | Autor: Jaromír Dubšik
Deň obce Baláže 1

Deň obce Baláže

Pozývame Vás na deň obce Baláže, ktorý sa uskutoční dňa 10.8.2019. Viac informácií v priloženom plagáte. celý text

ostatné | 29. 7. 2019 | Autor:
Ľupčianske zvesti - Júl/August 2019 1

Ľupčianske zvesti - Júl/August 2019

Obecné noviny obyvateľov, rodákov a priateľov obce Slovenská Ľupča celý text

ostatné | 26. 7. 2019 | Autor: Jaromír Dubšik
Obecná Knižnica 1

Obecná Knižnica

Chceme upozorniť navštevovateľov obecnej Knižnice, že v čase od 4.7. do 31.7.2019 bude z technických príčin ZATVORENÁ. Ďakujeme za pochopenie celý text

ostatné | 4. 7. 2019 | Autor: Jaromír Dubšik
Pozvánka 1

Pozvánka

Rodinná farma Hiadlovských vás pozýva na podujatie spojené s ochutnávkou vín a farmárskych špecialít. Uskutoční sa v termíne od 5-6. júla 2019. Viac info v plagáte celý text

ostatné | 28. 6. 2019 | Autor:
Pozvánka

Pozvánka

Obec Povrazník vás pozýva na ,, Deň obce a stretnutie rodákov", ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2019 celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor:
Pozvánka

Pozvánka

Kalište stretnutie generácií sa uskutoční 22.júna 2019.
Odchod autobusu je spred MKS o 7.30 hod. celý text

ostatné | 19. 6. 2019 | Autor:
Výsledok hlasavania do EUroparlamentu 1

Výsledok hlasavania do EUroparlamentu

Takto skončili jednotlivé hlasy v obci Slovenská Ľupča celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: Jaromír Dubšik
Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 1

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční 28.5.2019 (utorok) v zasadačke Obecného úradu Slovenská Ľupča o 16.00 hod.

Zasadnutie bude nahrávané a zverejnené na Youtube kanáli Slovenská Ľupča celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor: ObÚ Slovenská Ľupča
#

Výluka medzi železničnými stanicami BANSKÁ BYSTRICA - MEDZIBROD

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 30. – 31. mája 2019 (štvrtok, piatok) budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase : od 08.15 h. do 10:00 h. a od 10:20 h. do 14:40 h. medzi železničnými stanicami BANSKA BYSTRICA - MEDZIBROD a späť celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor: Jaromír Dubšik
Oznámenie

Oznam

Obec Podkonice vyhlasuje výberové konania na funkciu „Hlavný kontrolór obce
Podkonice“ v zmysle § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a
v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Podkonice č. 101/2019 zo dňa 16. mája
2019 celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor:
Oznámenie

Oznam

Starosta Obce Podkonice vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 5 zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, na pozíciu riaditeľa:
ZÁKLADNEJ ŠKOLY s MATERSKOU ŠKOLOU v Podkoniciach
97641 Podkonice 284 celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor:
Pozvánka

Pozvánka

Pozývame vás na výnimočný koncert filmovej hudby spojený s nočnou prehliadkou hradu. Uskutoční sa 29.júna 2019 o 21.00 hod.na Hrade Ľupča. celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor:
VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA 1

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Obec Slovenská Ľupča zastúpená štatutárnym zástupcom obce, ako zriaďovateľ Základnej školy Sama Cambela v Slovenskej Ľupči, vyhlasuje v zmysle § 5 zák.č. 55212003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 14.júna 2019 o 10:00 hod. v zasadačke Obecného úradu. celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Jaromír Dubšik
POZVÁNKA výbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch 1

POZVÁNKA výbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch

pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 01.júna 2019 (sobota) o 12:30 hod. v KD v Strelníkoch s týmto programom: celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Jaromír Dubšik
Pozvánka

Pozvánka

DFS Dratvárik vás pozýva na program venovaný spomienke na Mirka Barana. Uskutoční sa 10.mája 2019 ( piatok ) o 17.00 hod.v Miestnom kultúrnom stredisku celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor:
Pozvánka

Pozvánka

Slovenský červený kríž v Slovenskej Ľupči pozýva pri príležitosti 95.výročia založenia organizácie v Slovenskej Ľupči svojich členov a členky, darcov krvi, poslancov a aj sympatizantov našej organizácie na slávnostnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 4. mája 2019 ( sobota) o 15:00 hod. v kinosále MKS. celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor:
Plagát k jarmoku

Pozvánka

Pozývame vás na 19.ročník Turíčneho jarmoku, ktorý sa uskutoční 11.mája 2019 s nasledovným programom. celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor:

Posedenie pri hudbe a vínku

Klub pri Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na POSEDENIE PRI HUDBE A VÍNKU dňa 28. apríla (nedeľu) o 17-tej hodine.
Hosťom podujatia bude prof. Ing. Ján Zelený, CSc, rodák z našej obce. Uvedie do života dva albumy vlastných piesní spolu s hudobnou skupinou HICKS. celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor:
Pozvánka

Pozvánka

Oznamujeme prihlásených účastníkom turistického pochodu zo Seliec do Priechod, že z dôvodu nepriaznivého počasia sa uskutoční v náhradnom termíne 18. mája 2019
Prihlásiť sa môžete na sekretariáte OcÚ. Kontakt: 048 / 47 232 10 celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor:
4. ročník pešieho pochodu 1

4. ročník pešieho pochodu

pozývam priaznivcov turistiky na 4. ročník pešieho pochodu Ponická jarná 30-ka v nedeľu 28. apríla 2019 celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor: Jaromír Dubšik
Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 1

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční 9.4.2019 (utorok) v zasadačke Obecného úradu Slovenská Ľupča o 16.00 hod.

Zasadnutie bude nahrávané a zverejnené na Youtube kanáli Slovenská Ľupča celý text

ostatné | 7. 4. 2019 | Autor: ObÚ Slovenská Ľupča
Voľby Prezidenta SR v našej obci (2. kolo) 1

Voľby Prezidenta SR v našej obci (2. kolo)

Ako dopadli voľby Prezidenta Slovenskej Republiky v našej obci Slovenská Ľupča celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor: Jaromír Dubšik
Free WiFi miesto 1

Free WiFi miesto

Od 28.3.2019 je k dispozícií na testovanie free WiFi hotspot (prístupový bod) pred Obecným úradom Slovenská Ľupča. celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor: Jaromír Dubšik
Aktuálny cestovný poriadok 1

Aktuálny cestovný poriadok

Cestovný poriadok nájdete na priloženom linku. Kliknite. celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor: Jaromír Dubšik
Zápis detí do Materskej Školy Slovenská Ľupča 1

Zápis detí do Materskej Školy Slovenská Ľupča

na školský rok 2019/2020 bude prebiehať v dňoch od 8.4.2019 do 10.4.2019. celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: Jaromír Dubšik
#

My sme malí divadelníci 2019

27.marca 2019 bude prebiehať regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti. Akcia bude prebiehať v MKS Slovenská Ľupča. Program je priložený do plagátu. Prajeme príjemný zážitok. celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: Jaromír Dubšik
Voľby Prezidenta SR v našej obci 1

Voľby Prezidenta SR v našej obci

Ako dopadli voľby Prezidenta Slovenskej Republiky v našej obci Slovenská Ľupča celý text

ostatné | 17. 3. 2019 | Autor: Jaromír Dubšik
VEC: Oznámenie 1

VEC: Oznámenie okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do
pozornosti nasledovné... celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Jaromír Dubšik
Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sama Cambela 1

Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sama Cambela

Integrovaný regionálny operačný program celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Jaromír Dubšik
prvá prechádzajúci
z 8
posledná