Navigácia

Obsah

Cestovný poriadok 2016

Originál dokumentu vo formáte DOC:      

 

bus_iconAutobusový cestovný poriadok                  

Slovenská Ľupča – Banská Bystrica

4:58(x), 5:04(x ), 5:05(x), 5:09(x), 5:12( 6,+), 5:24(6,+), 6:09(x), 6:14(x), 6:19(x), 6:40(x,u), 6:49(x,u,10,11), 7:00(x), 7:04(6,+), 7:24(x), 7:39(x,u), 8:56(x), 9:44, 10:44(x), 11:04( x), 12:04(x), 13:19(6,+), 13:26(x), 13:44(x), 13:57(x), 14:05(6,20), 14:34(x), 15:09(x), 15:14(x), 15:54(x), 16:16(x), 16:24(x), 16:39(x), 17:24(6,+), 17:29(x), 18:00(6,+), 21:14( x,22), 22:00(6,x,20)

 

Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

5:15(x), 5:30(x,6,+), 6:00(6,+,u), 6:05(x), 6:15(x), 6:30(x), 6:40(x), 6:45(x), 6:50(x), 7:30(x), 8:30, 9:35(x), 9:45(x), 11:00(x), 11:30(x), 12:00(x), 13:05(x), 13:10(x), 13:35(6,20), 14:20(6,+,u), 14:30(x), 14:35(x), 14:50(x), 15:10(x), 15:30(x), 15:35(x), 16:25(x,6,20), 16:45(x), 16:50(x), 17:10(x), 17:35(6,+), 18:35(x), 18:40, 18:45(6,+), 21:25(x,6,20), 22:30(x,22)

 

(x) premáva v pracovných dňoch

(6) premáva v sobotu

(+) premáva v nedeľu a cez štátne sviatky

(10) nepremáva od 22.12.do 7.1., 2.2., od 16.2.do 20.2., od 2.4 do 7.4., od 1.7. do 31.8.,

od 29.10 do 30.10.

(11) nepremáva 15.12. do 19.12., od 8.1. do 30.1., od 3.2. do 13.2., od 23.2. do 1.4., od 8.4. do 30.6., od 2.9. do 28.10., od 2.11. do 11.12.

(20) nepremáva 29.8.

(22) nepremáva 31.12.

(u) pokračuje do Roosevelt. nemocnice

 

4815_trainIcon

 

Vlakový cestovný poriadok   

Slovenská Ľupča – Banská Bystrica

4:56, 5:50(11), 6:54, 8:11, 9:11(x,10), 11:11, 13:11, 14:11, 16:01, 16:52(30), 17:12(x), 19:12, 21:10, 23:04

 

Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

4:21, 5:36(x), 6:18, 7:39(10), 8:36, 10:36, 12:36, 13:30, 13:45(12), 14:36, 15:44(11), 16:35, 17:46, 18:55, 19:46(11), 20:33, 22:30

 

(x) premáva v pracovných dňoch

(11) ide v (x), nejde 24.12.- 10.1.

(12) ide v (x), nejde 24.12.- 10.1., 1.7.- 4.9.

(30) ide v (7) a 6.1., 28.3., 1.11., nejde 27.12., 27.3., 3.7.- 28.8.