Navigácia

Obsah

Zápis detí do Materskej Školy Slovenská Ľupča

Typ: ostatné
Zápis detí do Materskej Školy Slovenská Ľupča 1na školský rok 2019/2020 bude prebiehať v dňoch od 8.4.2019 do 10.4.2019.

Vyplnenú žiadosť s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa
od všeobecného lekára pre deti a dorast
rodič s dieťaťom doručí
v čase od 10:30 hod. do 12:00 hod.
riaditeľke MŠ Slovenská Ľupča.

 

Podmienky prijímania detí do MŠ:

·       Prednostne: deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

·       v druhom poradí: deti staršie ako tri roky

·       v ďalšom poradí: deti mladšie ako tri roky budú prijímané podľa dátumu narodenia v poradí od najstarších po najmladšie pokiaľ bude voľná kapacita MŠ

Podmienkou prijatia všetkých detí sú osvojené základné hygienické návyky.

 

Naša materská škola ponúka:

  1. plavecký a lyžiarsky výcvik
  2. hypoterapia - jazda na poníkoch
  3. zimná a letná olympiáda
  4. anglický jazyk
  5. logopedická a psychologická depistáž
  6. tvorivé dielne pre deti a rodičov
  7. organizovanie a zapájanie detí do súťaží: spevácke, recitačné, výtvarné a športové
  8. realizovanie aktivít s regionálnou tematikou a v projekte Zdravá škola
  9. divadlá a besedy pre deti
  10. dopravné ihrisko v areáli MŠ s dopravnými prostriedkami         Viac tu: https://mslupca.webnode.sk/news/zapis-deti-do-ms1/


Príloha

Vytvorené: 21. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 21. 3. 2019 15:32
Autor: Jaromír Dubšik