Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 7
posledná

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 1

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Prinášame vám výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018. V obci Slovenská Ľupča volilo 51,79 % oprávnených voličov. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:
Pozvánka

Pozvánka

Prijmite naše pozvanie na lampiónovú parádu. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor:
pozvánka

Pozvánka

Pozývame vás na verejnú diskusiu s kandidátmi na post starostu obce, ktorá sa uskutoční v nedeľu 4.novembra 2018 o 17.00 hod.v kinosále MKS celý text

ostatné | 26. 10. 2018 | Autor:

Oznámenie

Oznámenie prerokovania návrhu Územnoplánovacej dokumentácie_ÚPN obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č.4 celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor:
Oznámenie

Oznam

Vážení spoluobčania, upozoňujeme vás na zmenu otváracích hodín Obecnej knižnice v Slovenskej Ľupči. Až do odvolania
bude knižnica od 5.novembra 2018 otvorená
pondelok - piatok od 14.00 h -17.00 h

celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor:
Ľupčianske Zvesti - Komunálne voľby 2018 1

Ľupčianske Zvesti - Komunálne voľby 2018

V mimoriadnom vydaní ĽZ sa budeme venovať Komunálnym voľbám 2018.Predstavíme vám kandidátov na starostu obce Slovenská Ľupča a takisto kandidátov na poslancov do OZ.
Prajeme vám príjemné čítanie celý text

ostatné | 22. 10. 2018 | Autor:

Verejná vyhláška

Predĺženie verejného vodovodu - Švarca celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor:
Pozvánka MKS 1

Pozvánka MKS

Vážení spoluobčania, Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe 21.októbra 2018 o 17.00 h, ktoré sa uskutoční v spoločenskej miestnosti MKS. Hosťom podujatia bude Mgr. Janka Krajanová, ktorá sa s nami podelí o postrehy a zážitky z Izraela a Jordánska. celý text

ostatné | 18. 10. 2018 | Autor:
Pozvánka

Pozvánka

Obec Slovenská Ľupča a ZO SZV Slovenská Ľupča pozývajú na medové raňajky školákov a škôlkárov. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor:
Ľupčianske zvesti - september 2018 1

Ľupčianske zvesti - september 2018

Prinášame vám najnovšie číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, v ktorom vás informujeme o aktuálnom dianí v obci, o podrobnostiach k voľbám starostu a poslancov a nazrieme aj do histórie. Prajeme vám príjemné chvíle strávené čítanim Ľupčianskych zvestí. Plnofarebnú verziu nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor:
Pozvánka na zastupiteľstvo

Pozvánka

Starosta obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 25.09.2018 o 16.00 hod. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor:
Voľby 2018 - zoznamy zareg. kandidátov 1

Voľby 2018 - zoznamy zareg. kandidátov

Obec Slovenská Ľupča uverejňuje podľa par.173 ods.2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce / obecného zastupiteľstva. Podrobnosti v prílohe. celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor:

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania - optická trasa verejnej elekt.komunikačnej siete ORANGE SLOVENSKO a.s. celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor:
Pozvánka

Pozvánka

Obec Slovenská Ľupča vás pozýva na súťaž vo varení Luteránskej procesie. Prihlásiť sa môžete na sekretariáte obecného úradu. celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor:
Pozvánka MKS 1

Pozvánka MKS

Vážení spoluobčania, pozývame vás na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 23. septembra 2018 o 17.00 h v spoločenskej miestnosti MKS Sl.Ľupča. Hosťom podujatia bude hudobná formácia Hronská heligonka.
celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor:
Pozvánka na vatru

Pozvánka

Starosta obce Ing. Miroslav Macák a Kultúrna komisia vás pozývajú na ĽUPČIANSKU VATRU, ktorá sa uskutoční 31.augusta 2018 na futbalovom ihrisku. celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor:
Voľby 2018 - zapisovateľka 1

Voľby 2018 - zapisovateľka

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie - Magdaléna Badániková. Delegovanie členov a náhradníkov miestnej volebnej komisie. Podrobnosti v prílohe. celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka

Pozývame vás na HRADNÉ HUKY, ktoré sa uskutočnia 1.-2. septembra 2018 s bohatým programom v priestoroch nádvoria Hradu Ľupča. celý text

ostatné | 23. 8. 2018 | Autor:
Termíny OZ 1

Termíny OZ

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči na II. polrok 2018 sa stanovujú nasledovne:

25. septembra
30. októbra
4. decembra celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor:

Zámer obce

predaj nehnuteľného majetku celý text

ostatné | 8. 8. 2018 | Autor:
#

Voľby 2018

Podrobnosti o konaní volieb do orgánov samosprávy obcí nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĹA. celý text

ostatné | 6. 8. 2018 | Autor:
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 1

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

Starosta obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák zvoláva mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 31.7.2018 (utorok) v zasadačke Obecného úradu o 16.00 hod. celý text

ostatné | 30. 7. 2018 | Autor:
Oznam 1

Oznam

Oznámenie o príprave strategického dokumentu. celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor:
Oznámenie 1

Oznámenie

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Aktuálne informácie a dokumenty k ÚPN obce - zmeny a doplnky - nájdete v sekcii SAMOSPRÁVA - PROJEKTY. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor:
Pozvánka na OZ 1

Pozvánka na OZ

Starosta obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák zvoláva zasadnutie Obecného zastupitel'stva obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2018 ( utorok) v zasadačke Obecného úradu o 16.00 hod. celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor:

Zámer obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle zákona zámer prenechania majetku Obce do nájmu. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:

Vyjadrenie obce k žiadosti Občianskeho združenia Švarca

Obec Slovenská Ľupča prenecháva OZ Švarca do nájmu časti parciel na účely stavby inžinierskych sietí pre stavbu rodinných domov. celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka

Pozývame vás na koncert, ktorý je spojený s prehliadkou Hradu Ľupča a uskutoční sa 17. júna 2018 o 17.00 hod. celý text

ostatné | 8. 6. 2018 | Autor:
Dôležitý oznam 1

Dôležitý oznam

Železnice SR, sekcia železničných tratí a stavieb Banská Bystrica upozorňuje občanov, že v termíne od 13.júna 2018 do 22. júna 2018 dôjde počas opravných prác na železničnom priecestí v Slovenskej Ľupči k úplnej uzávierke miestnej komunikácie Hronskej ulice. Náhradná obchádzková trasa bude vedená okolo Biotiky po ceste III/2427 do obce Slovenská Ľupča v dĺžke 5 km, cez obec Lučatín a bude riadne vyznačená dopr.značením. celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor:
Oznam 1

Oznam

V našej obci prebehne v mesiaci jún zber nebezpečného odpadu. Možete ho nosiť do zberného dvora na Partizánskej ulici. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor:
prvá
z 7
posledná