Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 11
ďalší posledná

kameň

Základný kameň ČOV

Naša obec sa už od roku 2007 pripravovala na veľkú investičnú akciu – vybudovanie splaškovej kanalizácie a čističiek odpadových vôd. Prípravy na podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku obec začala spracovaním projektovej dokumentácie. Potom nasledoval proces vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V roku 2009 obec opakovane podala na základe vyhlásenej výzvy Ministerstvom životného prostredia SR žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Životné prostredie, prioritnej osi 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Predložená žiadosť bola v priebehu roku 2010 schválená a obec získa z fondov Európskej a únie a štátneho rozpočtu viac ako 14 mil. eur na vybudovanie splaškovej kanalizácie a ČOV. celý text

ostatné | 19. 6. 2012 | Autor:
podnikove-medium-roka-02

Súťaž Podnikové médium roka

Naša obec sa po prvý krát zapojila do prestížnej súťaže Podnikové médium roka. Organizátorom je už 9. rok OZ Klub podnikových médií . O tejto súťaži sme sa dozvedeli deň pred uzatváraním prihlášok a tak sme na poslednú chvíľu vyplnili prihlášku a však výtlačky novín sme už nestihli poslať. Vďaka ochote riaditeľky súťaže Moniky Kozelovej sme dostali možnosť osobne posledné dve čísla Ľupčianskych zvestí doručiť na recepciu kúpeľného domu v Brusne , kde porota zasadala . celý text

ostatné | 26. 5. 2012 | Autor:

Upozornenie

Oznamujeme občanom, že v našej obci sa v tomto roku extrémne zvýšil objem komunálneho odpadu z domácností. Z uvedeného dôvodu v niektorých uliciach nebýva odvezený odpad pravidelne. Vyzývame občanov, aby do svojich smetných nádob nedávali odpad nadrozmerný a odpad zo záhrad. Žiadame občanov o separovanie odpadu, ktorý môžu v stredu a v sobotu vyvážať do zberného dvora pri základnej škole. Zároveň upozorňujeme, ak odpad nebude separovaný, smetné nádoby nebudú vyvezené. celý text

ostatné | 9. 5. 2012 | Autor:

Internet zóna zdarma pre občanov obce

V snahe umožniť občanom a navštevníkom obce jednoduchý prístup k internetu sme zrealizovali vytvorenie Hotspotu - zóny WiFi s prístupom k internetu cez prístupový portál. Prvý Hotspot sa nachádza v parku oproti OÚ v centre obce. Pripojiť sa môžete akýmkoľvek zariadením s wifi sieťovou kartou /notebook, netbook, mobil, tablet/. celý text

ostatné | 19. 4. 2012 | Autor:
prvá
z 11
ďalší posledná