Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 11
posledná

klastorisko_6

Kláštorisko v našej obci

Ponúkame Vám zaujímavosti o našom Kláštorisku v nahrávke, na ktorej si môžete vypočuť archeológa Mgr.Petra Mosného, ktorý sa dlhé roky venoval jeho výskumu a tiež obyvateľov našej obce Igora Boboka a Judr. Kováčika. celý text

ostatné | 6. 10. 2015 | Autor:
plagat rodina bez cigariet 4. rocnik

Súťaž Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2015/2016 ďalší ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet IV. ročník. celý text

ostatné | 17. 9. 2015 | Autor:
odpady

Plán zberu separovaného odpadu


ostatné | 5. 7. 2015 | Autor:
u6HO.route66

Odovzdávanie cien Asociácie Route 66


ostatné | 22. 5. 2015 | Autor:
123

Výzva - OÚ BB - lesný odbor

Oknený úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil zákIadnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje §3 zákona. Ten, kto svojou nečinnost'ou spôsobí zaburinenie pol'nohospodárskeho pozemku, dopustí sa priestupku, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 200 eur. Podrobnosti výzvy v prílohe. celý text

ostatné | 29. 4. 2015 | Autor:
odpady

Zber komunálneho odpadu

Okrem stredy, ktorá je určená ako zberný deň sa zber komunálneho odpadu bude vykonávať aj vo štvrtok a to v týchto uliciach našej obce: 1. Mája, Školská, Partizánska, Križna, Lesnícka, J. Majera, Železničná, Mazúra, Jabloňová, Lesnicka, Sadova, Tehelná, Hronská. celý text

ostatné | 31. 3. 2015 | Autor:
mikroreg_plagat

Mikroregión - informácie

V priebehu roku 2015 sa v našom mikroregióne uskutoční množstvo zaujímavých akcií. V priloženom plagáte Vám prinášame ich prehľad spolu s dátumom a miestom konania akcie. celý text

ostatné | 24. 3. 2015 | Autor:
ZDfoto

Zberný dvor otvorený

Zberný dvor bude opäť otvorený. Nachádza sa v priestoroch výkupu železného šrotu na Partizánskej ulici a otvorený je od soboty 21.3.2015 v čase od 9:00 do 12:00 hod. Bližšie informácie podá obsluha ZD. celý text

ostatné | 19. 3. 2015 | Autor:
zberny dvor

OZNAM - zberný dvor je zrušený

Zberný dvor pri Základnej škole je zrušený. Pripravujeme nové priestory. Žiadame občanov, aby neprehadzovali odpad cez bránu. Termín otvorenia nového zberného miesta bude vyhlásený v miestnom rozhlase. Ďakujeme za porozumenie.
OÚ Slovenská Ľupča celý text

ostatné | 6. 3. 2015 | Autor:
kontajnery

Oznam - zmena poskytoveteľa služieb

Na základe Verejného obstarávania „Nakladanie s komunálnym odpadom“ Obec Slovenská Ľupča uzavrela v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v platnom znení zmluvu o poskytovaní služieb. celý text

ostatné | 2. 3. 2015 | Autor:
ms

Zápis do MŠ na šk. rok 2015/2016

Zápis detí do MŠ bude prebiehať v dňoch od 23.2.2015 do 27.2.2015. Vyplnenú žiadosť s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast rodič s dieťaťom doručí v čase od 10,30 hod. do 12,00 hod. riaditeľke MŠ Slovenská Ľupča. celý text

ostatné | 19. 1. 2015 | Autor:
udrzba

Zimná údržba komunikácií

Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, že v období zimnej údržby ciest musia svojimi vozidlami parkovať tak, aby bolo umožnené bezpečné vypluhovanie miestnych komunikácií v oboch smeroch. celý text

ostatné | 6. 1. 2015 | Autor:
cp2015

Nový cestovný poriadok 2015

Prinášame Vám nový cestovný poriadok autobusovej a vlakovej dopravy platný v roku 2015 pre prichádzajúce a odchádzajuúce spoje aktuálne pre našu obec. celý text

ostatné | 19. 12. 2014 | Autor:
oú

Oznam - otv. hodiny počas sviatkov

Obecný úrad Slovenská Ľupča oznamuje občanom, že dňa 23.12.2014 bude klientov vybavovať do 12.00 h. a dňa 31.12.2014 bude z dôvodu čerpania dovolenky Obecný úrad zatvorený. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 18. 12. 2014 | Autor:
tlacivaMF

Tlačivá MF SR na internete

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo pre mestá a obce pohodlný prístup k daňovým formulárom pre miestne dane. celý text

ostatné | 11. 11. 2014 | Autor:
SPP

Zmena odorantu zemného plynu - SPP


ostatné | 25. 9. 2014 | Autor:
20.9.2014

Vyjadrenie starostu obce

„Pravdy sú vždy dve, ale jedna z nich je lož.“
(Rudolf Fábry)
V poslednej dobe si každý demokraciu predstavuje po svojom. Tak to je podľa mňa aj prípad našej redaktorky zo Slovenskej Ľupče a už môžem napísať aj našej občianky. celý text

ostatné | 25. 9. 2014 | Autor:
kanalizačná prípojka

Tlačivá - kanalizačná prípojka

Prinášame Vám všetky potrebné tlačivá a dokumenty, ktoré budú potrebné na zriadenie kanalizačnej prípojky: celý text

ostatné | 26. 8. 2014 | Autor:
facebook_logo

Facebook stránka obce a časopisu ĽZ


ostatné | 29. 7. 2014 | Autor:
t3_kamiony

Reportáž TA3 - kamióny v našej obci

Obyvatelia Slovenskej Ľupče sú rozhorčení. Len nedávno sa zbavili rozkopaných ciest, ktoré spôsobila výstavba kanalizácie a už riešia ďalší problém. Obec zaplavujú kamióny, ktoré sa vyhýbajú plateniu mýta. celý text

ostatné | 10. 7. 2014 | Autor:
diplom

Kvalita sa potvrdila !!!

Obec Slovenská Ľupča opäť prihlásila Ľupčianske zvesti do súťaže Podnikové médium roka. Ocenenie Podnikové médium roka (ďalej len PMR) je prestížnou súťažou, ktorú každoročne organizuje občianske združenie Klub podnikových médií. celý text

ostatné | 22. 5. 2014 | Autor:
čov

ČOV - plán prác

Informujeme občanov našej obce o podrobnostiach pri realizácii prác na prípojkách a kanalizácii pre ČOV - "TYŽDENNÝ PLÁN PRÁCE NA STAVBE Slovenská Ľupča - splašková kanalizácia a ČOV pre 20. týždeň roku 2014. celý text

ostatné | 9. 5. 2014 | Autor:
foto

Unikátnu 100-ročnú pamiatku čaká rekonštrukcia

V letných mesiacoch jún – júl plánuje obec Slovenská Ľupča neďaleko Banskej Bystrice rekonštrukciu strechy Domu remesiel. „Dom je starý približne 100 rokov a je v pôvodnom stave, preto ho pokladáme za významnú a jednu z mála zachovaných stavieb v obci v takomto stave,“ konštatovala vedúca obecného úradu Ivona Dobišová. celý text

ostatné | 3. 4. 2014 | Autor:
katastr

Kataster portál Geosense

V spolupráci s firmou Geosense prinášame občanom našej obce veľmi užitočný nástroj na prehľadné prezeranie informácií o katastrálnych územiach, číslach parciel, vrstvách, meraním vzdialeností atď. celý text

ostatné | 18. 2. 2014 | Autor:
OZ_cecho

Nový poslanec OZ

Mgr. Branislav Čecho sa stal predsedom komisie pre kultúru a mládež. Kandidoval za stranu SMER, s počtom hlasov 321, (poslaneckého mandátu za vzdala Emília Debnáriková). celý text

ostatné | 30. 1. 2014 | Autor:
cov

Uzávierka MK - povolenie

Obec Slovenská Ľupča povoľuje pre Liptovskú stavebnú spoločnosť s r.o. A.Hiinku 72, 034 06 Ružomberok postupnú úplnú uzávierku miestnej komunikácie na ulici Ľupčianska, časť Námestie SNP od RD č.40 po RD č.8, Cintorínska ulica v Slov.Ľupči v rámci stavby "Slovenská Ľupča - Splašková kanalizácia a ČOV" z dôvodu: konečné úpravy miestnych komunikácií- asfaltovanie Povolenie platí na obdobie od 16.9.2013-25.9.2013. celý text

ostatné | 15. 9. 2013 | Autor:
rozhlas

Obecný rozhlas - OPRAVENÝ

Oznamujeme občanom, že po výpadku a následnej oprave verejný rozhlas v obci opäť funguje. celý text

ostatné | 10. 9. 2013 | Autor:
cov

Oznam ČOV - obmedzenia dopravy

Projekt, rozhodnutia a povolenia oboznamujú účastníkov cestnej premávky s aktuálnym obmedzením dopravy počas realizácie prác na stavbe ČOV. celý text

ostatné | 26. 8. 2013 | Autor:

Kanalizácia a ČOV

Projekt, rozhodnutia a povolenia oboznamujú účastníkov cestnej premávky s obmedzením dopravy počas realizácie prác na stavbe ČOV. celý text

ostatné | 13. 8. 2013 | Autor:
#

Stretnutie s predsedom Matice slovenskej

Matica slovenská je významná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti. Okrem množstva úloh v oblasti prehlbovania vlastenectva spolupracuje tiež s orgánmi územnej samosprávy/ obce a mestá/ pri rozvoji kultúry a spoločenského života, vydáva pôvodnú slovenskú umeleckú tvorbu, vedecké diela a publicistiku, spolupracuje pri tvorbe učebníc pre základné a stredné školy na základe poverenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 26. 3. 2013 | Autor:
prvá
z 11
posledná