Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

#

Voľby 2018

Podrobnosti o konaní volieb do orgánov samosprávy obcí nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĹA. celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor:
Oznámenie 1

Oznámenie

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Aktuálne informácie a dokumenty k ÚPN obce - zmeny a doplnky - nájdete v sekcii SAMOSPRÁVA - PROJEKTY. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor:
Pozvánka na OZ 1

Pozvánka na OZ

Starosta obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák zvoláva zasadnutie Obecného zastupitel'stva obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2018 ( utorok) v zasadačke Obecného úradu o 16.00 hod. celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor:

Zámer obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle zákona zámer prenechania majetku Obce do nájmu. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:

Vyjadrenie obce k žiadosti Občianskeho združenia Švarca

Obec Slovenská Ľupča prenecháva OZ Švarca do nájmu časti parciel na účely stavby inžinierskych sietí pre stavbu rodinných domov. celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka

Pozývame vás na koncert, ktorý je spojený s prehliadkou Hradu Ľupča a uskutoční sa 17. júna 2018 o 17.00 hod. celý text

ostatné | 8. 6. 2018 | Autor:
Dôležitý oznam 1

Dôležitý oznam

Železnice SR, sekcia železničných tratí a stavieb Banská Bystrica upozorňuje občanov, že v termíne od 13.júna 2018 do 22. júna 2018 dôjde počas opravných prác na železničnom priecestí v Slovenskej Ľupči k úplnej uzávierke miestnej komunikácie Hronskej ulice. Náhradná obchádzková trasa bude vedená okolo Biotiky po ceste III/2427 do obce Slovenská Ľupča v dĺžke 5 km, cez obec Lučatín a bude riadne vyznačená dopr.značením. celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor:
Oznam 1

Oznam

V našej obci prebehne v mesiaci jún zber nebezpečného odpadu. Možete ho nosiť do zberného dvora na Partizánskej ulici. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor:
#

Pozvánka na OZ

Starosta obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák zvoláva mimoriadne zasadnutie Obecného zastupitel'stva obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 4.6.2018 (pondelok) v zasadačke Obecného úradu o 16.00 hod. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor:
#

Pozvánka na MDD

Obec Slovenská Ľupča pozýva deti a rodičov na deň detí, ktorý sa uskutoční 2.6.2018 od 9:30 do 13:00 v tenisovom centre. celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka

Stretnutie generácií na Kaliští sa uskutoční 23.júna 2018 celý text

ostatné | 17. 5. 2018 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka

Obec Slovenská Ľupča vás pozýva dňa 19. mája 2018 na
18. Turíčny jarmok. celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor:
#

Pozvánka na zasadnutie OZ 10.5.2018

Pozývame vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. mája 2018 t.j. štvrtok o 16:00 hod.v zasadačke Obecného úradu. celý text

ostatné | 8. 5. 2018 | Autor: Gondová
Oznam 1

Oznam

MO SČK Slovenská Ľupča organizuje zbierku letného šatstva celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor:
Akcie MOPPD 1

Akcie MOPPD

Akcie Mikroregiónu Pod Panským dielom v roku 2018 celý text

ostatné | 25. 4. 2018 | Autor:
#

Oznam

Pravidlá a podmienky zberu triedených odpadov celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka

Sme novovzniknutý ochotnicky divadelný súbor Paravany . Premiéru predstavenia Žensky zákon sme mali 23.marca 2018 na Tajovského divadelnych dňoch, kde sme ziskali 2.miesto a cenu za najlepší herecký výkon za postavu Zuzy .
Predstavenie sa bude konať 25. apríla 2018 o 19.00 hod. v MKS v Slovenskej Ľupči, na ktoré vas srdečne pozývame.
Vstupné 1 € celý text

ostatné | 15. 4. 2018 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka

Vážení spoluobčania, pozývame vás na predstavenie divadelného predstavenie Ženský zákon, ktoré naštudovali členovia LUNETRDLO z Partizánskej Ľupče pod režíjným vedením Jaroslava Janíčka. Uvedené predstavenie sa uskutoční 22.apríla (v nedeľu) o 17.00 h v kinosále
Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči.

Vstupné: 2,00 eurá
celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor:
Turíčny jarmok 2018 1

Turíčny jarmok 2018

Tradičný Turíčny jarmok sa tento rok koná v našej obci 19. mája 2018. Všetkých vás srdečne pozývame. Uzávierka prihlášok na jarmok je UKONČENÁ. Z kapacitných dôvodov ďalšie prihlášky na tohtoročný jarmok neprijímame. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor:
Upozornenie 1

Upozornenie

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje na vypaľovanie trávy. celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka

Pozývame vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. marca 2018 t.j.utorok o 16:00 hod.v zasadačke Obecného úradu. celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor:
#

Pozvánka na nedeľné posedenie v MKS

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 25.marca o 17.00 h v spoločenskej miestnosti MKS Sl.Ľupča.
Hosťom podujatia bude Základná umelecká škola v Slovenskej Ľupči-tanečný odbor DFS Drienka.
celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor:
#

Pozvánka do divadla

Vážení spoluobčania, pozývame vás na divadelné predstavenie Medzibrodského kočovného divadla z Medzibrodu pod názvom Jánošík podľa Jozefa.
Uvedené predstavenie sa uskutoční 24.marca v sobotu o 19.00 h v kinosále Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči.
Vstupné : 3,00 eur
celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor:
Pozvánka MDŽ 1

Pozvánka MDŽ

Obec Slovenská Ľupča a Komisia kultúry vás pozývajú na posedenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktoré sa uskutoční dňa 9.3.2018 o 16:00 v MKS. Čaká vás bohatý program, tanečná zábava a občerstvenie. Vstup je voľný. celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor:
#

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák
zvoláva mimoriadne zasadnutie Obecného zstupiteľstva obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 27.2.2018 (utorok) v zasadačke Obecného úradu o 16.00 hod. celý text

ostatné | 23. 2. 2018 | Autor:
Pozvánka MKS 1

Pozvánka MKS

Klub pri MKS Slovenská Ľupča Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 25.februára o 17.00 h v spoločenskej miestnosti MKS Sl.Ľupča.
Hosťom podujatia bude Saxofónové kvarteto Základnej umeleckej školy v Slovenskej Ľupči.
celý text

ostatné | 22. 2. 2018 | Autor:
POZVÁNKA 1

POZVÁNKA

Starosta obce Ing. Miroslav Macák zvoláva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 13. februára 2018 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu. celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka

Slávnostný program k 10. výročiu ZUŠ sa uskutoční 11.februára 2018 o 15:00 hod. v MKS celý text

ostatné | 2. 2. 2018 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka

Milí občania mesta kráľovského!
Na známosť sa všetkým dáva,
že dňa 10.februára 2018
máte iné povinnosti a práva.
Preto čujte všetci, dospelí aj deti:
1.Každý zúčastnený občan je povinný jesť do sýtosti
2.Každý zúčastnený občan je povinný piť, čo mu hrdlo ráči
3.Každý zúčastnený občan je povinný zabávať sa, čo mu sila stačí
4.Každný zúčastnený občan má právo prispieť podľa vlastného uváženia sumou, ktorú si myslí že prejedol, prepil a dušu svoju príjemným zážitkom obohatil
Kto tieto povinnosti a práva nedodrží a bude prichytený pri ich neplnení, bude mu udelená mastná pokuta. celý text

ostatné | 1. 2. 2018 | Autor:
Pozvánka MKS 1

Pozvánka MKS

Vážení spoluobčania, Klub pri MKS vás pozýva na nedeľné popoľudnie pri živej hudbe a dobrom vínku 28.1.2018 o 17.00 v spoločenskej miestnosti MKS Sl.Ľupča. Hosťom podujatia bude pedagóg ZUŠ Sl.Ľupča p.Kašiar s gitarovým koncertom.
celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 5
posledná