Navigácia

Obsah

Správy

10.07.2018

Voľby 2018

Voľby 2018

Podrobnosti o konaní volieb do orgánov samosprávy obcí nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĹA.

Detail

22.06.2018

Oznámenie 1

Oznámenie

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Aktuálne informácie a dokumenty k ÚPN obce - zmeny a doplnky - nájdete v sekcii SAMOSPRÁVA - PROJEKTY.

Detail

21.06.2018

Pozvánka na OZ 1

Pozvánka na OZ

Starosta obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák zvoláva zasadnutie Obecného zastupitel'stva obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2018 ( utorok) v zasadačke Obecného úradu o 16.00 hod.

Detail

20.06.2018

Zámer obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle zákona zámer prenechania majetku Obce do nájmu.

Detail

15.06.2018

Vyjadrenie obce k žiadosti Občianskeho združenia Švarca

Obec Slovenská Ľupča prenecháva OZ Švarca do nájmu časti parciel na účely stavby inžinierskych sietí pre stavbu rodinných domov.

Detail

Kalendár akcií